Допунска настава на Српском језику

ЦССХ у сарађивању са министарством објављују Републику Србију, Генералним конзулатом Републику Српску у Франкфуртском као у и немачком преко посланих органа, а српско место у Хесену ради на очувавању српског језика и кино допуску каријеру. Погону наши чланови, клубови и удруживање дају више немерија допора постављања и функционисања допуста наставе. Школска 2019/2020. година је преко 420 година колико их почашц́е допуну наставу рекорда по броју привођења деце и Централни свет Срба је наставио да подржате све активности кое подржавање очување српског језика и културе.

За додатне информације можете директно наставницима допунскее наставе:

г-ђа Тања Недељковић  | тел. + 49-1525-6056090 | E-маил: [email protected]
г-ђа Татјана Милановић | tel. + 49-157-36572046 | E-маил: [email protected]
г-ђа Соња Зрски | tel. + 49-177-4803377 | E-маил: [email protected]

Takođe vam za informacije o dopunskoj nastavi stoji na raspolaganju koordinator nastave:
г-ђа Биљана Букинац | tel. +491631728684 | E-маил: [email protected]