Dani kulture SRBIJA u Frankfurtu

Manifesticija pod nazivom „Dani kulture – Srbija“ (Kulturtage – Serbien) država je 22. i 23. juna 2019. godine u nedelju od glavnih gradskih gradova u Frankfurtu na Majni, uz prisnost i na zadovoljstvo da li je naša građanska kuća koja živi. ovo prostoru. Organizacija je od strane Generalnog konzulata R. Srbija u Frankfurtu, u gradu sa Centralnim savetom Srba u Hesenu, parohijom Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj, brođanskim srpskim klubovima i udruživanjem iz nemačke pogibeljne Hessen, ai i uz poznavanje igrice na mreži Centralni Savet Srbe u Hesenu ovaj manifest je želeo da se uvede tradicionalan manifest u srpskom srpskom zavodu u našem fudbalu i da pokaže kulturu i tradiciju srpskog naroda.

Ova dva kulturna dogadjaja, koja će po prvim putima u takvoj formaciji biti organizovana u Francuskom, obučena je podvodna kulturološko-umerena programa na otvaranju, a ona se govori o glukci Dečji kulturni centar, a do kraja će se voditi sledeća karijera Danica Krstić predstavila muzičke koncerte. Lični umetnici iz Frankfurta uverili su se za decu koje počašće dopunu nastavu na srpskom jezeru ateje sa radijanskom kaligrafijom, dok su suba je počela da pokrenuo folklorne ambicije naših kulturno-umećnih prijatelja iz Hesene. Organizovano je i kosarško sportsko takmičenje „Trojka iz bloka“, sa humanitarnim karakterom. Na štandovima oko glavnih vizuelnih prilika je predstavljeno naše istorijsko i kulturno nasleđe, turističke ponude i privremeni potencijali, kao i srpske duhovne tradicije.

Realizovana je i ideja je da se zajedno sa gradom našeg zemljopisnog programa bude predstavljeno na ovogodišnjim manipulacijama, a kada promovišemo lokalnu turističku ponudu i privedene potencijale u zadatnom paviljonu. Tu priliku je sjajan uspeh iskoristila delegacija Grada Čačka, ostvarivši brošure u kontaktu sa zainteresovanim nemačkim partnerima, ali i prisutni su predstavnici nekolicine nemačkih gradova. Na ovakav način priređuje se njegov srpski sajam naše kulture i tradicije na najnovijem mestu grada koji su važi za jedan od najznačajnijih svetlih kulturnih, finansijskih, saobračajnih i multinacionalnih citara. Tokom dva dana zabeleženo je da je poseta od nekolicine hicaja naših državljana iz cilja Nemačke, kao i interesantne brošurene turiste koja je proteklog vikenda boravili u Frankfurtu.
Događaj su medijski propratili televizijske ekipe RTS, TV Hram i TV Galaksija iz Čačke, kaoa i novinara frankfurtskih VESTI.

Naši projekti