Razgovori sa Nemačkim političarima

CSSH je u stalnom kontaktu i dijalogu sa nemačkim organima u gradovima gde naši sunarodnici žive. Na pokrajinskom i lokalnom nivou sarađujemo sa najvišim nemačkim zvaničnicima u cilju poboljšanja položaja srpske zajednice. Integracija u nemačko društvo uz očuvanje srpskog identiteta i kulture kao i pravna pomoć našim sunarodnicima spadaju u prioritete rada Centralnog Saveta.

Naši projekti