Obeležavanje značajnih godišnjica za Srpski narod

Na inicijativu Izaslanstva odbrane Republike Srbije u Berlinu, Generalni konzulat Republike Srbije u Frankfurtu je u saradnji sa Centralnim Savetom Srba u Hesen…

Razgovori sa Nemačkim političarima

Manifesticija pod nazivom „Dani kulture – Srbija“ (Kulturtage – Serbien) država je 22. i 23. juna 2019. godine u nedelju od glavnih gradskih…

Proslava 10. godišnjice postojanja CSSH i 800 godina samostalnosti SPC

Povodom obeležavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i desetogodišnjice postojanja Centralnog saveta Srba u Hesenu, SR Nemačka…

Dopunska nastava na Srpskom jeziku

CSSH u sarađivanju sa ministarstvom objavljuju Republiku Srbiju, Generalnim konzulatom Republiku Srpsku u Frankfurtskom kao..

Dani kultura „SRBIJA“ u Frankfurtu

Manifesticija pod nazivom „Dani kulture – Srbija“ (Kulturtage – Serbien) država je 22. i 23. juna 2019. godine u nedelju…